نویسنده = عزیزاله جعفری
تعداد مقالات: 1
1. مدل‏سازی ریاضی برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با حمل برگشتی و حل آن با الگوریتم کلونی مورچه چندگانه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 215-234

10.22108/jpom.2016.20920

عزیزاله جعفری؛ رضا توکلی مقدم؛ محسن فرقانی؛ رحمت عرب