نویسنده = نسیم نهاوندی
تعداد مقالات: 2
1. سنجش کارایی دینامیکی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ای شبکه ای: مورد کاوی صنعت فرش ماشینی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 139-160

10.22108/jpom.2018.92463.0

آزاده امید؛ سید حسام الدین ذگردی؛ نسیم نهاوندی


2. ارائه یک مدل برنامه‌ریزی سفارشات موجودی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: صنایع فولاد آلیاژی)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 56-37

مهدی نخعی ن‍ژاد؛ نسیم نهاوندی؛ محمد اقدسی؛ حسام الدین ذگردی