نویسنده = احمد جعفرنژاد
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل رهبری در زنجیره های تامین سه سطحی نامحدود: تئوری بازیهای غیرهمکارانه پویا

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-20

حنان عموزادمهدیرجی؛ احمد جعفرنژاد؛ علی محقر؛ محمد مدرس یزدی


2. ارائه روش‌های ابتکاری جدید برای زمان‌بندی تعمیرات پیشگیرانه

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-20

مجید اسماعیلیان؛ احمد جعفر نژاد؛ سید احسان جبلی