نویسنده = مهسا قندهاری
تعداد مقالات: 3
1. بهینه‌سازی سبد سهام برمبنای روش‌های تخمین ناپارامتریک

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 175-184

10.22108/jpom.2017.21552

مهسا قندهاری؛ عظیمه شمشیری؛ سعید فتحی


2. بهینه‌سازی درآمد هتل در حالت وجود تقاضای قطعی و غیرقطعی با درنظر گرفتن لغو درخواست و عدم حضور میهمان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 144-129

سعیده کتابی؛ مهسا قندهاری؛ مسعود احمدی