نویسنده = مهدی بشیری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و حل مدل پویا برای مساله مکان‌یابی میانه محور با تخصیص چندگانه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 108-93

مهدی بشیری؛ خسرو حمیدیان


2. رویکردی استوار برای مکان‌یابی مجدد انبارهای زنجیره تامین سه سطحی در شرایط عدم قطعیت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 117-132

مهدی بشیری؛ حمیدرضا رضایی؛ امیر مسلمی


3. بکارگیری تخیمن پارامتر برای بهبود شاخص های ارتباطی در رگرسیون لجستیک باینری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 135-154

مهدی بشیری؛ رضا کامران راد