نویسنده = خداکرم سلیمی فرد
تعداد مقالات: 2
1. بالانس عمودی خطوط مونتاژ چندسویه با الگوریتم شبیه‌سازی تبرید

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 21-44

10.22108/jpom.2017.21544

خداکرم سلیمی فرد؛ رحیم قاسمیه؛ اسماعیل پاسبان


2. یک روش ترکیبی نوین برای مسئلۀ انتخاب ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-44

10.22108/jpom.2016.21086

خداکرم سلیمی فرد؛ رحیم قاسمیه؛ میثم دسترنج