نویسنده = حسن خادمی زارع
تعداد مقالات: 2
1. قیمت‌گذاری در لجستیک معکوس با درنظرگرفتن کیفیت محصولات و تقاضای احتمالی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-27

10.22108/jpom.2017.92358

ناظمه اکرم زاده؛ محبوبه هنرور؛ محمدحسین ابوئی؛ حسن خادمی زارع


2. توسعه یک مدل برنامه ریزی تولیدچند محصولی، چند پریودی و چند هدفه با پارامترهای فازی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-78

مصطفی غلامرضایی؛ حسن خادمی زارع