نویسنده = سید جعفر سجادی
تعداد مقالات: 2
1. بهینه سازی استوار سبد مالی با رویکرد CAPM

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 61-68

محسن قره خانی؛ سید جعفر سجادی؛ احرام صفری


2. توسعه و حل یک مدل دو هدفه جهت تکمیل توأم موجودی چند کالا با محدودیت فضای انبار

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-18

ام البنین یوسفی؛ میر بهادرقلی آریانژاد؛ سیدجعفر سجادی