نویسنده = محمدکاظم کشورشاهی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه چارچوبی مفهومی برای ارزیابی چابکی و رتبه‌بندی سازمان‌ها با استفاده از تکنیک Interval Fuzzy Electre (مورد مطالعه: کارخانه فولاد آلیاژی ایران)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 23-40

علی مروتی شریف‌آبادی؛ سید عبدالعزیز یونسی‌فر؛ حسین آقاباقری؛ محمدکاظم کشورشاهی