نویسنده = رحمت عرب
تعداد مقالات: 2
1. مدل‏سازی ریاضی برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با حمل برگشتی و حل آن با الگوریتم کلونی مورچه چندگانه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 215-234

10.22108/jpom.2016.20920

عزیزاله جعفری؛ رضا توکلی مقدم؛ محسن فرقانی؛ رحمت عرب


2. حل یک مدل ریاضی جدید برای زمانبندی در شبکه های توزیع با بهینه سازی ذرات انبوه چند هدفه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 95-112

رحمت عرب؛ رضا توکلی مقدم؛ محسن فرقانی