نویسنده = امیر مسلمی
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی استوار برای مکان‌یابی مجدد انبارهای زنجیره تامین سه سطحی در شرایط عدم قطعیت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 117-132

مهدی بشیری؛ حمیدرضا رضایی؛ امیر مسلمی