نویسنده = محسن قره خانی
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی استوار سبد مالی با رویکرد CAPM

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 61-68

محسن قره خانی؛ سید جعفر سجادی؛ احرام صفری