نویسنده = احسان ترکمان
تعداد مقالات: 1
1. ارایه الگوریتمی برای مدل کنترل موجودی (R,Q) با تابع تقاضای احتمالی و متاثر از مقدار کمبود

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 21-38

پرویز فتاحی؛ احسان ترکمان؛ امیرسامان خیرخواه؛ مهدی فتح الله