نویسنده = محمد حسین یارمحمدیان
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط میان یادگیری غیررسمی، فرسودگی شغلی، سلامت روان و رضایت شغلی در میان کارگران شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 133-150

محمدعلی نادی؛ محمد حسین یارمحمدیان؛ هاجر عزیزی