نویسنده = حمزه دانش پایه
تعداد مقالات: 1
1. زمان‏بندی پروژه با داده‌های فازی با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی تبرید

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 74-67

حسینعلی حسن پور؛ حمزه دانش پایه؛ محمد امیرخان