نویسنده = لعیا الفت
تعداد مقالات: 6
3. مدل سازی ساختاری تفسیریِ عوامل مؤثر بر انتخاب همکار در زنجیره تأمین چابک

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 128-109

لعیا الفت؛ آرش شهریاری نیا


4. مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین برای رقابت‌پذیری درشرکت‌های خودروسازی ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 143-164

امیرمحمد فکورثقیه؛ لعیا الفت؛ کامران فیضی؛ مقصود امیری


5. کاربرد روش‌شناسی سطح پاسخ در بهینه‌سازی یک سیستم موجودی سه سطحی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 41-54

سید حسین رضوی حاجی آقا؛ مقصود امیری؛ مهدی سیف برقی؛ لعیا الفت