نویسنده = کاوه تقی زاده
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مدلسازی آماری و آنالیز ارزش حاصله برای مساله موازنه زمان- هزینه در محیط فازی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 23-40

مصطفی سالاری؛ مرتضی باقرپور؛ کاوه تقی زاده؛ هادی منعم