کلیدواژه‌ها = تجزیه تحلیل سلسله مراتبی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مدل (ISM)جهت سطح‌بندی شاخص‌های انتخاب تامین‌کنندگان چابک و رتبه‌بندی تامین‌کنندگان با استفاده از روشTOPSIS-AHP فازی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 107-134

مهدی کرباسیان؛ محمد جوانمردی؛ اعظم خبوشانی؛ محمود زنجیرچی