کلیدواژه‌ها = فرا ابتکاری
تعداد مقالات: 1
1. مسائل معکوس مکان‌یابی تسهیلات 2- میانه پشتیبان با تغییر طول یال‌ها و وزن رئوس روی درخت و تغییر مختصات نقاط در صفحه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 115-137

10.22108/jpom.2018.103725.1037

مرتضی نظری؛ جعفر فتحعلی؛ مصطفی نظری؛ سید مجتبی واردی کولایی