کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
تعداد مقالات: 13
1. مسئلۀ مکان‌یابی تسهیلات نامطلوب در شرایط عدم قطعیت: مدل‌سازی و الگوریتم حل

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-23

10.22108/jpom.2018.102029.1017

پری‌سیما پاکروان؛ جواد بهنامیان


3. مسیریابی وسایل نقلیه در زنجیره تأمین چند‌محصولی با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی تبرید جمعیتی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-27

10.22108/jpom.2018.92451.0

محمدعلی بهشتی نیا؛ علی برومند؛ محمدرضا طاهری؛ حسام بابایی


5. ارائۀ یک مدل دوهدفه برای تصمیم‌های مکان‌یابی و تخصیص در یک زنجیرۀ تأمین سه‌سطحی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 153-172

10.22108/jpom.2016.21098

ابوالفضل کاظمی؛ امیرحسین نوبیل؛ علیرضا علی نژاد


7. ارائه یک مدل برنامه‌ریزی سفارشات موجودی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: صنایع فولاد آلیاژی)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 56-37

مهدی نخعی ن‍ژاد؛ نسیم نهاوندی؛ محمد اقدسی؛ حسام الدین ذگردی


8. ارائه یک مدل CLSC غیرقطعی با رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و ε-Constraint

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-38

راشد صحرائیان؛ علیرضا طاهری مقدم


9. ارایه الگوریتمی برای مدل کنترل موجودی (R,Q) با تابع تقاضای احتمالی و متاثر از مقدار کمبود

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 21-38

پرویز فتاحی؛ احسان ترکمان؛ امیرسامان خیرخواه؛ مهدی فتح الله


11. مکان یابی تجهیزات رقابتی بر اساس مدل تعامل فضایی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 85-100

ناعمه زرین پور؛ مریم اسمعیلی


12. حل یک مسأله زمانبندی چند هدفه جدید در سیستم تولید سلولی با استفاده از یک الگوریتم تلفیقی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-18

یوسف قلی‌پور کنعانی؛ رضا توکلی مقدم؛ مجتبی طبری؛ یاسر جعفری؛ میربهادرقلی آریانژاد


13. توسعه و حل یک مدل دو هدفه جهت تکمیل توأم موجودی چند کالا با محدودیت فضای انبار

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-18

ام البنین یوسفی؛ میر بهادرقلی آریانژاد؛ سیدجعفر سجادی