کلیدواژه‌ها = منطق فازی
تعداد مقالات: 5
1. طراحی پیوستار بلوغ مدیریت کیفیت و تعیین درجه تعلق مشخصه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

10.22108/jpom.2019.113222.1165

داریوش محمدی زنجیرانی؛ پرناز پهلوان زاده


2. تعیین ضریب عملکرد در زمان‌سنجی با کرنومتر به کمک منطق فازی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 165-176

حمیدرضا دزفولیان؛ پروانه سموئی


3. به کارگیری رویکرد تلفیقیQFD فازی و TOPSIS در انتخاب تأمین‏ کننده

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 21-40

زینب صاحبی؛ هایده متقی؛ محمد رضا شجاعی