کلیدواژه‌ها = تاپسیس
تعداد مقالات: 2
1. به کارگیری رویکرد تلفیقیQFD فازی و TOPSIS در انتخاب تأمین‏ کننده

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 21-40

زینب صاحبی؛ هایده متقی؛ محمد رضا شجاعی


2. کاربرد مدل (ISM)جهت سطح‌بندی شاخص‌های انتخاب تامین‌کنندگان چابک و رتبه‌بندی تامین‌کنندگان با استفاده از روشTOPSIS-AHP فازی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 107-134

مهدی کرباسیان؛ محمد جوانمردی؛ اعظم خبوشانی؛ محمود زنجیرچی