کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی عملکرد زنجیرۀ تأمین بشردوستانه با استفاده از رویکرد خاکستری

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 175-197

10.22108/jpom.2018.101917.1016

محمد رضا صادقی مقدم؛ حسین صفری؛ رضا بارانی بیرانوند


2. ارزیابی عمکرد کارکنان دانشیِ واحد تحقیق‌وتوسعه در شرایط برون‌سپاری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 139-156

10.22108/jpom.2017.21550

مریم اخوان خرازیان؛ محمدمهدی شهبازی؛ محمد فاتحی


3. اولویت‌بندی فرآیندهای قابل بهبود سرمایه انسانی در شرکت پالایش نفت اصفهان براساس PCF با رویکرد IPA

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 41-68

رضا بهمنش؛ یحیی زارع مهرجردی؛ محمدصالح اولیاء


4. ارائه روش تلفیقی ارزیابی کارایی ساختارهای شبکه‌ای شامل دور و لینک تخصیصی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 47-60

سیدجواد صالح زاده؛ رضا حجازی؛ علی ارکان؛ سیدمهران حسینی