کلیدواژه‌ها = داده‌کاوی
تعداد مقالات: 4
1. چارچوب به‌کارگیری داده‌کاوی برای بهبود فرآیندهای کسب‌وکار

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-45

10.22108/jpom.2018.102236.1020

محمد خان بابایی؛ فرزاد موحدی سبحانی؛ محمود البرزی؛ رضا رادفر


2. کشف الگوی بهینۀ استخدامِ کارکنان دانشی با استفاده از رویکرد تلفیقی DEA و CART

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-82

10.22108/jpom.2019.106503.1080

مریم اخوان خرازیان؛ محمد مهدی شهبازی؛ محمد فاتحی


4. بخش‌بندی کاربران بانکداری موبایلی بر مبنای انتظارات با رویکرد خوشه‌بندی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 217-234

10.22108/jpom.2016.21103

شهریار عزیزی؛ محمد حسین بلاغی اینالو