کلیدواژه‌ها = دلفی فازی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان همسویی استراتژی های طراحی کیفیت جامع (طراحی همزمان) با استراتژی های کسب و کار

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 103-128

حیدر میرفخرالدینی؛ مسعود پورحمیدی