کلیدواژه‌ها = الگوریتم شبیه سازی تبریدی موازی
تعداد مقالات: 1
1. مکان یابی مراکز ارائه خدمات رقابتی با هدف کاهش ازدحام ترافیک شهری (مطالعه موردی: مکان یابی مراکز سلامت در شهر اصفهان)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 31-52

حمید مرادی؛ نادر شتاب بوشهری؛ علی کورنک بهشتی؛ حسین پورزاهدی