کلیدواژه‌ها = زنجیره تامین
تعداد مقالات: 3
2. کاربرد روش‌شناسی سطح پاسخ در بهینه‌سازی یک سیستم موجودی سه سطحی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 41-54

سید حسین رضوی حاجی آقا؛ مقصود امیری؛ مهدی سیف برقی؛ لعیا الفت


3. رویکردی استوار برای مکان‌یابی مجدد انبارهای زنجیره تامین سه سطحی در شرایط عدم قطعیت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 117-132

مهدی بشیری؛ حمیدرضا رضایی؛ امیر مسلمی