کلیدواژه‌ها = مدل تعامل فضایی
تعداد مقالات: 1
1. مکان یابی تجهیزات رقابتی بر اساس مدل تعامل فضایی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 85-100

ناعمه زرین پور؛ مریم اسمعیلی