کلیدواژه‌ها = متوسط طول دنباله
تعداد مقالات: 2
1. پایش تغییرپذیری فرآیندهای چند مشخصه وصفی و متغیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 36-21

امیرحسین امیری؛ محمد رضا ملکی؛ محمد هادی دورودیان


2. بهبود پایش آماری فرآیند به مشخصه کیفی به صورت پروفایل چندجمله ای در فاز 2

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 73-84

امیرحسین امیری؛ مونا ایوبی؛ امیرسجاد حاجی‌سیدرضی علاقبند