کلیدواژه‌ها = فرآیند پواسون مرکب
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش‌شناسی سطح پاسخ در بهینه‌سازی یک سیستم موجودی سه سطحی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 41-54

سید حسین رضوی حاجی آقا؛ مقصود امیری؛ مهدی سیف برقی؛ لعیا الفت