کلیدواژه‌ها = کارخانۀ ذوب آهن
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد مدلسازی آماری و آنالیز ارزش حاصله برای مساله موازنه زمان- هزینه در محیط فازی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 23-40

مصطفی سالاری؛ مرتضی باقرپور؛ کاوه تقی زاده؛ هادی منعم


2. ارتباط میان یادگیری غیررسمی، فرسودگی شغلی، سلامت روان و رضایت شغلی در میان کارگران شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 133-150

محمدعلی نادی؛ محمد حسین یارمحمدیان؛ هاجر عزیزی