کلیدواژه‌ها = الگوریتم شبیه‌سازی تبرید
تعداد مقالات: 4
1. مسیریابی وسایل نقلیه در زنجیره تأمین چند‌محصولی با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی تبرید جمعیتی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-27

10.22108/jpom.2018.92451.0

محمدعلی بهشتی نیا؛ علی برومند؛ محمدرضا طاهری؛ حسام بابایی


2. مسأله مسیریابی انتخابی باز وسایل نقلیه همراه با قیمت‌گذاری؛ حل: الگوریتم رقابت استعماری بهبودیافته

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-45

10.22108/jpom.2017.92424

ابوالفضل حسین زاده؛ مهدی علینقیان؛ محمد سعید صباغ


3. بالانس عمودی خطوط مونتاژ چندسویه با الگوریتم شبیه‌سازی تبرید

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 21-44

10.22108/jpom.2017.21544

خداکرم سلیمی فرد؛ رحیم قاسمیه؛ اسماعیل پاسبان


4. بررسی و حل مدل پویا برای مساله مکان‌یابی میانه محور با تخصیص چندگانه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 108-93

مهدی بشیری؛ خسرو حمیدیان