کلیدواژه‌ها = ‌پارامترهای فازی
تعداد مقالات: 1
1. توسعه یک مدل برنامه ریزی تولیدچند محصولی، چند پریودی و چند هدفه با پارامترهای فازی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-78

مصطفی غلامرضایی؛ حسن خادمی زارع