کلیدواژه‌ها = شرایط لنگی مکمل قوی
تعداد مقالات: 1
1. ترکیب تحلیل پوششی داده‏ ها با شرایط لنگی مکمل قوی در حالت فازی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 179-190

10.22108/jpom.2016.20918

علیرضا علی نژاد؛ نوید ترابی