کلیدواژه‌ها = انتخاب ماشین‌آلات و تجهیزات
تعداد مقالات: 1
1. یک روش ترکیبی نوین برای مسئلۀ انتخاب ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-44

10.22108/jpom.2016.21086

خداکرم سلیمی فرد؛ رحیم قاسمیه؛ میثم دسترنج