کلیدواژه‌ها = مکان‌یابی تسهیلات
تعداد مقالات: 4
1. مسائل معکوس مکان‌یابی تسهیلات 2- میانه پشتیبان با تغییر طول یال‌ها و وزن رئوس روی درخت و تغییر مختصات نقاط در صفحه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 115-137

10.22108/jpom.2018.103725.1037

مرتضی نظری؛ جعفر فتحعلی؛ مصطفی نظری؛ سید مجتبی واردی کولایی


2. قیمت‌گذاری در لجستیک معکوس با درنظرگرفتن کیفیت محصولات و تقاضای احتمالی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-27

10.22108/jpom.2017.92358

ناظمه اکرم زاده؛ محبوبه هنرور؛ محمدحسین ابوئی؛ حسن خادمی زارع


4. ارائۀ یک مدل دوهدفه برای تصمیم‌های مکان‌یابی و تخصیص در یک زنجیرۀ تأمین سه‌سطحی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 153-172

10.22108/jpom.2016.21098

ابوالفضل کاظمی؛ امیرحسین نوبیل؛ علیرضا علی نژاد