کلیدواژه‌ها = زنجیرۀ تأمین
تعداد مقالات: 2
1. انتخاب تأمین‌کننده با درنظرگرفتن ارتباطات میان تأمین‌کنندگان و ریسک اختلال تأمین در محصولات پیچیده

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-150

10.22108/jpom.2017.92160

زهره کریم میان؛ سبد حسن قدسی پور؛ جعفر قیدرخلجانی


2. ارائۀ یک مدل دوهدفه برای تصمیم‌های مکان‌یابی و تخصیص در یک زنجیرۀ تأمین سه‌سطحی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 153-172

10.22108/jpom.2016.21098

ابوالفضل کاظمی؛ امیرحسین نوبیل؛ علیرضا علی نژاد