کلیدواژه‌ها = قیمت‌گذاری
تعداد مقالات: 5
4. قیمت‌گذاری در لجستیک معکوس با درنظرگرفتن کیفیت محصولات و تقاضای احتمالی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-27

10.22108/jpom.2017.92358

ناظمه اکرم زاده؛ محبوبه هنرور؛ محمدحسین ابوئی؛ حسن خادمی زارع


5. مسأله مسیریابی انتخابی باز وسایل نقلیه همراه با قیمت‌گذاری؛ حل: الگوریتم رقابت استعماری بهبودیافته

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-45

10.22108/jpom.2017.92424

ابوالفضل حسین زاده؛ مهدی علینقیان؛ محمد سعید صباغ