تعداد مقالات: 179
1. توسعه و حل یک مدل دو هدفه جهت تکمیل توأم موجودی چند کالا با محدودیت فضای انبار

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-18

ام البنین یوسفی؛ میر بهادرقلی آریانژاد؛ سیدجعفر سجادی


2. الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-28

علی حسین میرزایی؛ عیسی نخعی کمال آبادی؛ سید حسام الدین ذگردی


3. حل یک مسأله زمانبندی چند هدفه جدید در سیستم تولید سلولی با استفاده از یک الگوریتم تلفیقی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-18

یوسف قلی‌پور کنعانی؛ رضا توکلی مقدم؛ مجتبی طبری؛ یاسر جعفری؛ میربهادرقلی آریانژاد


4. تعیین اندازه دسته تولید با تقاضای احتمالی و در نظرگیری سطح خدمت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-18

هاجر شیرنشان؛ مهدی بیجاری؛ قاسم مصلحی


6. ارائه روش‌های ابتکاری جدید برای زمان‌بندی تعمیرات پیشگیرانه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-20

مجید اسماعیلیان؛ احمد جعفر نژاد؛ سید احسان جبلی


8. توسعه یک مدل برنامه‌ریزی چند هدفه عدد صحیح جهت تخصیص کارکنان به موقعیت های شغلی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-20

مهدی سیف برقی؛ راحله یزدانی فرد


9. ارزیابی فرآیند ساخت هواپیمای کوچک با رویکرد اختیارات حقیقی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 20-1

عیسی نخعی کمال آبادی؛ اسماعیل صابری؛ مهدی محمدزاده؛ محسن صادق عمل نیک


10. طراحی مدل رهبری در زنجیره های تامین سه سطحی نامحدود: تئوری بازیهای غیرهمکارانه پویا

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-20

حنان عموزادمهدیرجی؛ احمد جعفرنژاد؛ علی محقر؛ محمد مدرس یزدی


11. بررسی ارزش زمانی پول در زنجیره‌ی تأمین تحت برنامه‌ی مدیریت موجودی توسط فروشنده

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-20

مصطفی پارسا؛ ناصر ملاوردی اصفهانی؛ رضا توکلی مقدم؛ احمد کمالی


20. ارائه مدل بهینه‌سازی چندهدفه تخصیص خدمت به مشتریان بانک بکمک داده‌کاوی و شبیه‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

10.22108/jpom.2019.107082.1082

سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ محمدتقی تقوی‌فر؛ سید خلیل الله سجادی؛ جهانیار بامدادصوفی


22. بررسی ارتباط جو سازمانی و نوآور بودن در فرآیند با استفاده از مدل‌سازی معادله ساختاری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 29-46

فاطمه شاکری؛ محمدحسین طحاری؛ حسن دهقان؛ رضا کاوندی


23. حاکمیت مؤلفه‌های تعالی بر اساس مدل EFQM (مطالعه موردی یک گروه صنعتی)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 19-36

مهدی ابزری؛ آرش شاهین؛ مجید محمدشفیعی


24. ارائه رویکرد جدید انتخاب تأمین‌کنندگان بر مبنای مدل کرالجیک با استفاده از تکنیک FMEA و برنامه‌ریزی عدد صحیح

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 19-40

سید محمد عرب زاد؛ جعفر رزمی؛ رضا توکلی مقدم؛ مظاهر قربانی


25. ارائه چارچوبی مفهومی برای ارزیابی چابکی و رتبه‌بندی سازمان‌ها با استفاده از تکنیک Interval Fuzzy Electre (مورد مطالعه: کارخانه فولاد آلیاژی ایران)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 23-40

علی مروتی شریف‌آبادی؛ سید عبدالعزیز یونسی‌فر؛ حسین آقاباقری؛ محمدکاظم کشورشاهی