موضوعات = مدیریت تکنولوژی و نوآوری - مدیریت دانش
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت تکنولوژی بر قابلیت‏ های چابکی سازمان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 191-214

10.22108/jpom.2016.20919

رضا انصاری؛ علی اکبر عابدی شربیانی؛ محمد خیاط خوشدوز


2. مدیریت سرمایه فکری و تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی کارکنان در گروه خودرو‌سازی سایپا

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 145-164

محمود غلامی کرین؛ سعید عبدالمنافی؛ حسین عظیمی