موضوعات = کنترل بهینه - بهینه سازی
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی سبد سهام برمبنای روش‌های تخمین ناپارامتریک

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 175-184

10.22108/jpom.2017.21552

مهسا قندهاری؛ عظیمه شمشیری؛ سعید فتحی