موضوعات = تحلیل پوششی داده ها
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی عمکرد کارکنان دانشیِ واحد تحقیق‌وتوسعه در شرایط برون‌سپاری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 139-156

10.22108/jpom.2017.21550

مریم اخوان خرازیان؛ محمدمهدی شهبازی؛ محمد فاتحی


2. ارائۀ مدل تلفیقی IAHP/DEA به منظور ارزیابی پیمانکاران صنایع ساخت‌وساز با وجود داده‌های نادقیق

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 199-216

10.22108/jpom.2016.21102

حمزه امین طهماسبی؛ رضا توکلی مقدم؛ سید اسماعیل نجفی


3. ترکیب تحلیل پوششی داده‏ ها با شرایط لنگی مکمل قوی در حالت فازی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 179-190

10.22108/jpom.2016.20918

علیرضا علی نژاد؛ نوید ترابی