موضوعات = روشهای فرا ابتکاری- هوش مصنوعی
تعداد مقالات: 7
1. مسأله مسیریابی انتخابی باز وسایل نقلیه همراه با قیمت‌گذاری؛ حل: الگوریتم رقابت استعماری بهبودیافته

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-45

10.22108/jpom.2017.92424

ابوالفضل حسین زاده؛ مهدی علینقیان؛ محمد سعید صباغ


3. ارائۀ یک مدل دوهدفه برای تصمیم‌های مکان‌یابی و تخصیص در یک زنجیرۀ تأمین سه‌سطحی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 153-172

10.22108/jpom.2016.21098

ابوالفضل کاظمی؛ امیرحسین نوبیل؛ علیرضا علی نژاد


5. مدل‏سازی ریاضی برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با حمل برگشتی و حل آن با الگوریتم کلونی مورچه چندگانه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 215-234

10.22108/jpom.2016.20920

عزیزاله جعفری؛ رضا توکلی مقدم؛ محسن فرقانی؛ رحمت عرب