موضوعات = تصمیم گیری چندمعیاره - تئوری فازی
تعداد مقالات: 3
2. استفاده از روش خوشه‌بندی و روشTOPSIS برای انتخاب تأمین‌کنندگان با محدودیت عرضه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 171-186

محمود مسندجم؛ رامین صادقیان