موضوعات = تحلیل سیستمها و سیستمهای پویا - شبیه سازی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل توسعۀ پایدار بازیافت زباله‌های الکترونیکی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 137-152

10.22108/jpom.2016.21097

سجاد شکوهیار؛ عیسی اکبری