موضوعات = طراحی سیستم‌های صنعتی(استقرار،مکان یابی،انبار و حمل و نقل)
تعداد مقالات: 3
1. ارائۀ دو روش فراابتکاری برای حل مسئله مکان‌یابی هاب مرکز ظرفیت‌دار

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 47-60

10.22108/jpom.2017.92103

علیرضا عیدی؛ جمال ارکات؛ احسان پرهیزگار مهرآبادی


2. مدل‌سازی و حل مسأله حداکثر پوشش ماژولار پویا با ظرفیت‌های محدود متغیر

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-114

10.22108/jpom.2017.92426

جعفر باقری نژاد؛ مهدی بشیری؛ رقیه عالی زاده


3. ارائۀ یک مدل دوهدفه برای تصمیم‌های مکان‌یابی و تخصیص در یک زنجیرۀ تأمین سه‌سطحی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 153-172

10.22108/jpom.2016.21098

ابوالفضل کاظمی؛ امیرحسین نوبیل؛ علیرضا علی نژاد