موضوعات = ارزیابی کار و زمان- ارگونومی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ضریب عملکرد در زمان‌سنجی با کرنومتر به کمک منطق فازی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 165-176

حمیدرضا دزفولیان؛ پروانه سموئی