موضوعات = لجستیک و زنجیره تامین و توزیع
تعداد مقالات: 12
3. مسئلۀ مکان‌یابی تسهیلات نامطلوب در شرایط عدم قطعیت: مدل‌سازی و الگوریتم حل

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-23

10.22108/jpom.2018.102029.1017

پری‌سیما پاکروان؛ جواد بهنامیان


5. انتخاب تأمین‌کننده با درنظرگرفتن ارتباطات میان تأمین‌کنندگان و ریسک اختلال تأمین در محصولات پیچیده

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-150

10.22108/jpom.2017.92160

زهره کریم میان؛ سبد حسن قدسی پور؛ جعفر قیدرخلجانی


6. قیمت‌گذاری در لجستیک معکوس با درنظرگرفتن کیفیت محصولات و تقاضای احتمالی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-27

10.22108/jpom.2017.92358

ناظمه اکرم زاده؛ محبوبه هنرور؛ محمدحسین ابوئی؛ حسن خادمی زارع


7. مسأله مسیریابی انتخابی باز وسایل نقلیه همراه با قیمت‌گذاری؛ حل: الگوریتم رقابت استعماری بهبودیافته

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-45

10.22108/jpom.2017.92424

ابوالفضل حسین زاده؛ مهدی علینقیان؛ محمد سعید صباغ


9. طراحی مدل توسعۀ پایدار بازیافت زباله‌های الکترونیکی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 137-152

10.22108/jpom.2016.21097

سجاد شکوهیار؛ عیسی اکبری


10. مدل‏سازی ریاضی برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با حمل برگشتی و حل آن با الگوریتم کلونی مورچه چندگانه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 215-234

10.22108/jpom.2016.20920

عزیزاله جعفری؛ رضا توکلی مقدم؛ محسن فرقانی؛ رحمت عرب


11. استفاده از روش خوشه‌بندی و روشTOPSIS برای انتخاب تأمین‌کنندگان با محدودیت عرضه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 171-186

محمود مسندجم؛ رامین صادقیان


12. تعیین و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر زنجیره‌تأمین‌سبز با استفاده از رویکرد تحلیل‌مسیر

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 178-161

سیده اسما حسینی؛ سیدجواد ایرانبان؛ سید جواد میرجهان مرد