موضوعات = مدیریت و کنترل پروژه
تعداد مقالات: 2
1. زمان‌بندی پروژه‌های ساخت با استفاده از ترکیب برنامه‌ریزی چندهدفه و بهینه‌سازی از طریق شبیه‌سازی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-98

10.22108/jpom.2017.92338

سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ مجید باقری؛ ساموئل یوسفی