دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389 

مقاله پژوهشی

1. توسعه و حل یک مدل دو هدفه جهت تکمیل توأم موجودی چند کالا با محدودیت فضای انبار

صفحه 1-18

ام البنین یوسفی؛ میر بهادرقلی آریانژاد؛ سیدجعفر سجادی


5. بررسی تأثیر شش ضایعه عمده صنعت بر اثر بخشی کلی تجهیزات درکارخانه نورد سرد مجتمع فولاد مبارکه

صفحه 71-86

سید اکبر نیلی پور طباطبایی؛ عبدالرحیم رستم زاده؛ محمد مهدی رستم زاده